A4 Delft-Schiedam

A4All heeft in opdracht van Rijkswaterstaat 7 kilometer nieuwe snelweg aangelegd van Delft tot aan het Kethelplein. De bouwcombinatie A4All bestaat uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels.

Over het project

  1. Opdrachtgever project: Rijkswaterstaat.
  2. Hoofdaannemer: A4All vof (Boskalis, Heijmans, VolkerWessels).
  3. Duur project:2 012-2015.
  4. Functies: uitvoerder, assistent uitvoerder, voorman, betontimmerman, bouwhulp.
  5. Functies Social Return: administratief medewerkster.

A4all heeft in opdracht van Rijkswaterstaat 7 kilometer nieuwe snelweg aangelegd van Delft tot aan het Kethelplein.  
Van de 7 kilometer ligt de weg circa 1 kilometer lang op maaiveld hoogte. Daarna wordt de weg over een lengte van circa 2,6 kilometer halfverdiept aangelegd. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte ligging tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van 2 kilometer. De snelweg komt uit op Knooppunt Kethelplein waar de A4 en A20 elkaar kruisen.

Rol van Aelbers

Begin 2012 is gestart met de realisatie van het project. Gedurende de realisatie van het project stond veilig werken hoog in het vaandel. Aelbers heeft op diverse manieren hieraan bijgedragen door mee te denken met de opdrachtgever (aannemingscombinatie A4all) over veiligheid voor én tijdens de werkzaamheden. Door het bieden van ondersteuning bij toolboxmeetings werden veiligheidsthema’s onder de aandacht gebracht. Ook volgden medewerkers NINA trainingen (No Injuries No Accidents) en werden er documenten vertaald voor de medewerkers.
Voor aanvang van de werkzaamheden hebben alle medewerkers een introductiefilm bekeken. Aelbers heeft ervoor gezorgd dat deze eveneens in diverse talen werd gepresenteerd, zodat iedere medewerker op het project de introductiefilm in zijn eigen taal kon verstaan en begrijpen.

Onze medewerkers hebben bij diverse grote kunstwerken gewerkt, zoals de landtunnel, de halfverdiepte ligging en het Kethelplein. Tevens is er gewerkt aan een aantal kruisende kunstwerken zoals de Zuidkade, Woudweg, Oostveenseweg en het aqua/ecoduct. Op de A20 zijn kunstwerken verbreedt en zijn er geluidsschermen geplaatst.

In totaal zijn tot begin 2015 door Aelbers 235 medewerkers ingezet in de functies van uitvoerder, assistent uitvoerder, voorman, betontimmerman en bouwhulp. Daarnaast is in het kader van SROI voor anderhalf jaar een administratief medewerkster ingezet op het project.