A15: Verbreding Maasvlakte-Vaanplein

De A15 – de belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied – heeft een grote verandering ondergaan. Met als doel: minder files en een betere doorstroming.

  1. Opdrachtgever project: Rijkswaterstaat.
  2. Hoofdaannemer: A-LanesA15 Civil vof (Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton).
  3. Duur project: 2011-2016.
  4. Functies: Voorlieden, Betontimmerlieden, Betonafwerkers, Grondwerkers, Uitvoerders.

Het consortium A-LanesA15 werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15. Het project omvat naast capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein.

Rol van Aelbers

Aelbers heeft medewerkers geleverd aan A-LanesA15 die ingezet zijn bij het werken aan de verbreding van de A15. Onder het project verbreding A15 valt ook het onderhoud van de A15, inclusief technische installaties, de bruggen en viaducten en twee wegtunnels.

Naast levering van de benodigde arbeidskrachten heeft Aelbers ondersteuning geboden bij de projectintroducties, het geven van toolboxmeetings en de vertaling van projectgebonden documenten op zich genomen.

Naast de reguliere voorlieden, betontimmerlieden en bouwhulpen zijn tevens andere functies ingevuld. Bij grote oppervlakten zoals vliegvelden, parkeerplaatsen en snelwegen is het moeilijk grote hoeveelheden regenwater af te voeren. Het water kan niet weg en terreinen komen blank te staan. Door Aelbers is een grondwerker ingezet die heeft meegewerkt zodat het water gecontroleerd naar het rioleringsstelsel kan worden afgevoerd. Een andere medewerker is ingezet om te ondersteunen bij het plaatsen van de middenbermverlichting.