Werk in Nederland & huisvesting

Aelbers is een Nederlandse uitzendorganisatie dat zich specialiseert in het werven van personeel voor lange termijn- en korte termijnprojecten voor onze klanten in de bouw en logistieke sector. Wij bieden gekwalificeerde medewerkers die goede arbeidsomstandigheden bieden.

We bieden ook trainingen en cursussen voor carrièremogelijkheden door te voorzien in:
 • Continuïteit van het werk, ook in de winter
 • Arbeidsovereenkomsten - in overeenstemming met de NBBU-cao
 • Diversiteit van werk
 • Wekelijkse uitbetaling salaris
 • Salaris volgens de CAO (een regeling voor uitzendbureaus in Nederland)
 • 8% vakantietoeslag
 • Mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren, voormanscursus, etc.
 • Professioneel managementpersoneel
 • Goede huisvestingsomstandigheden
 • Vergoeding van reiskosten tussen werk en accommodatie
Alle werknemers van Aelbers worden aangemeld voor:
 • Sociale verzekeringen
 • Pensioenfonds (Stipp of BPF)
 • Hollandzorg - ziekteverzekering.

Indien nodig wordt er huisvesting door Aelbers ter beschikking gesteld.

Veel voorkomende accommodaties zijn:
 • Particuliere woonhuizen,
 • Recreatiebungalows,
 • Wooneenheden in een gebouwencomplex.

Geprobeerd wordt zoveel mogelijk medewerkers die op eenzelfde locatie werken bij elkaar in de buurt te huisvesten, zodat men samen naar de bouwlocatie kan rijden.

Keurmerk

Leden van NBBU die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar hebben, moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Een onafhankelijke instelling controleert of deze huisvestingsnormen door leden op de juiste wijze worden toegepast. Als blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, mag de werkgever op hun huisvestingslocaties het keurmerk voeren.

Vanaf 2014 hebben we het certificaat van Stichting Normering Flexwonen, wat betekent dat onze accommodatie voldoet aan de normen van, onder andere, leefruimte, sanitaire voorzieningen, beveiliging, brandbeveiliging.

De huisvestingsnormen houden onder andere in dat: 
 • In de administratie van de uitzendonderneming een actueel overzicht van de huisvestingslocaties en de personen per locatie beschikbaar is. 
 • Ondernemingen voor redelijke huisvesting tegen reële kosten zorgen. 
 • Huisvesting adequate voorzieningen dient te bevatten op het terrein van sanitair, kookgelegenheid en verwarming. 
 • De brandveiligheid van de locatie minimaal conform wettelijke en Gemeentelijke regels moet zijn ingeregeld, waarbij serieuze aandacht wordt besteed aan brandveiligheid.

We streven ernaar om al onze medewerkers eenpersoonskamers en optimale verblijfsomstandigheden te bieden. We willen dat elke medewerker zich op zijn gemak voelt en de mogelijkheid heeft om uit te rusten.