Certificering

Aelbers Personeel staat voor zekerheid. Onze organisatie is in het bezit van diverse certificaten en verklaringen om aan te tonen dat we op de juiste manier werken. Deze certificaten garanderen o.a. dat u uw salaris op tijd uitbetaald krijgt, dat u een goede huisvesting krijgt (voor buitenlandse werknemers) en dat sociale verzekeringen worden uitbetaald.

NBBU

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is de brancheorganisatie die de belangen behartigt van vele dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt. De NBBU beschikt over een eigen CAO voor Uitzendkrachten. Aelbers is al een NBBU-uitzendonderneming vanaf 1 januari 2001.

Stichting Normering Arbeid

Keurmerk Stichting Normering Arbeid (NEN 4400). Het keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) is hét keurmerk voor de uitzendbranche, waarbij getoetst wordt of een uitzendonderneming voldoet aan zijn verplichtingen uit arbeid. Het keurmerk SNA stelt hoge eisen aan uitzendbureaus en beperkt daarmee de risico's voor inleners. Aelbers is al NEN4400-1 gecertificeerd vanaf 1 januari 2007.

SNF

Vanuit de NBBU is een keurmerk voor huisvesting verplicht gesteld indien sprake is van inzet van flexmigranten. Een onafhankelijke instelling controleert hierbij of de huisvestingsnormen op de juiste wijze worden toegepast en bij het voldoen aan alle gestelde eisen mag het keurmerk wordt gevoerd. De volgende gebieden worden onderscheiden: leefruimte en privacy, sanitaire voorzieningen, veiligheid en hygiëne, uitrusting, het verstrekken van informatie en andere vereisten, evenals brandbeveiliging. Elk onderdeel bevat een aantal specifieke vereisten waaraan de accommodatie moet voldoen. Aelbers staat ingeschreven in het register van Stichting Normering Flexwonen.

VCU

VCU (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus) is een systeem dat is voortgekomen uit VCA en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. De uitzendorganisaties met het VCU-certificaat zijn op de hoogte van de specifieke arbeidsomstandigheden, het arbeidsrecht en mogelijke beroepsziekten. Aelbers is al VCU-gecertificeerd vanaf 1 december 2004.